PTPTN – Permohonan / Tawaran, Bayaran Balik / Penguatkuasaan & Lejar / Penyata Ujrah 1%

Berikut adalah sedikit maklumat yang ingin dikongsi berkenaan dengan Permohonan / Tawaran, Bayaran Balik / Penguatkuasaan & Lejar / Penyata Ujrah 1%.

A. PERMOHONAN/TAWARAN

1. Siapakah yang layak untuk menerima tawaran Ujrah 1%?
Jawapan : Tawaran perubahan pinjaman sedia ada (3%) kepada pembiayaan Ujrah 1% layak diterima oleh peminjam-peminjam sedia ada yang masih mempunyai baki pinjaman PTPTN pada 1 Jun 2008 kecuali bagi kes-kes berikut :
i. Telah dikenakan tindakan penguatkuasaan dan undang-undang
ii. Peminjam yang telah melanggar perjanjian pinjaman terdahulu – (batal pinjaman, gagal pengajian, berhenti pengajian dan mendapat penaja lain)

2. Saya masih belajar dan masih menerima pengeluaran pinjaman PTPTN. Bilakah saya boleh menerima tawaran Ujrah?
Jawapan : Anda akan ditawarkan Ujrah sebaik tamat pengajian.

3. Saya mempunyai baki WPP sahaja. Adakah saya layak untuk memohon?
Jawapan : Anda tidak layak untuk ditawarkan Ujrah.

4. Apakah tindakan yang perlu diambil bagi membolehkan saya mendapat tawaran Ujrah?
Jawapan : Peminjam perlu mengambil langkah-langkah berikut :
i. Membuat pendaftaran melalui laman web PTPTN (www.ptptn.gov.my) dengan menggunakan no kad pengenalan dan memasukkan alamat e-mel peminjam;
ii. Mengemas kini maklumat yang diperlukan melalui link yang dihantar ke alamat e-mel peminjam yang didaftarkan;
iii. Mencetak dan menandatangan dokumen tawaran yang dihantar ke alamat e-mel peminjam; dan
iv. Menghantar dokumen tawaran yang lengkap (sila rujuk panduan pengisian) kepada PTPTN dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh tawaran

5. Bilakah peminjam boleh mula membuat pendaftaran dan pengemaskinian maklumat?
Jawapan : Pendaftaran dan pengemaskinian boleh dibuat oleh peminjam mengikut tahun kelulusan pinjaman seperti jadual berikut :

Tahun Kelulusan Pinjaman Tarikh Mula Kemaskini
2006, 2007 dan 2008 20 September 2010
2003, 2004 dan 2005 1 November 2010
2002 dan tahun-tahun sebelumnya 1 Disember 2010

Continue reading

Check Billing and Pay PTPTN Online

e-fes2

When I study a few years ago at UNITAR, i’m using PTPTN loan to support all the study and exam fees. It’s about RM40K+. Now I’m graduated and proud to become an executive in an MSC company. Previously, I’m on and off to pay back the loan, it because I’m facing the financial problem (just married). So, now I want to look into it and so surprised the “Kos pentadbiran” charged every month to me is very high. So now, my financial problem solved and I planned to slowly start pay it back. I know..That’s my responsibilities.

Here I want to share with you’ll on how to check your billing statement and pay your PTPTN loan using online banking.


Continue reading